Na rok 2018 obowiązuje minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2.100,00 zł, a minimalna stawka godzinowa to 13,70 zł dla pracujących na określonych umowach cywilnoprawnych.

Od 1 lipca 2018 r. wprowadzono obowiązkowe wystawianie zwolnień lekarskich w formie elektronicznej (e-zwolnienia lekarskie).

Obecnie Komisja Kodyfikacyjna pracuje nad projektem nowego kodeksu pracy, zgodnie z którym urlop wypoczynkowy ma być niezależny od stażu pracy (26 dni urlopowych niezależnie od stażu). Kolejne zmiany mają dotyczyć zlikwidowania umów cywilnoprawnych a pojawieniu się nowej formy zatrudnienia (tzw. zatrudnienie nieetatowe – odpowiednik brytyjskiej formy zatrudnienia). Ponadto nowe regulacje mają wprowadzić konieczność wykorzystania urlopu do końca I kwartału kolejnego roku. W sytuacji niewykorzystania dni urlopowych w tym terminie – dni te przepadną. Nowy kodeks pracy ma być również dostosowanych do przepisów RODO, które wejdą w życie 25 maja tego roku. Prace nad nowym kodeksem pracy mają zakończyć się 15 marca 2018 roku.

Oprac. Urszula Milewska-Marzyńska