Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ambasada RP w Królestwie Szwecji zaprosili Spółkę F.B.I. TASBUD S.A. do uczestnictwa w misji gospodarczej dotyczącej szeroko pojętego budownictwa, która odbyła się w Sztokholmie w dniach 30 – 31 sierpnia br Misji tej przewodniczyła Pani dr Iwona Woicka – Żuławska Dyrektor Departamentu Współpracy Ekonomicznej MSZ.

Podczas misji Spółkę reprezentowali dr inż. Andrzej Czapczuk – V-ce Prezes Zarządu, który w ramach tego wydarzenia jednocześnie reprezentował ogólnopolskie stowarzyszenie Polski Klaster Eksporterów Budownictwa w którym pełni funkcję V-ce Prezesa oraz Pan Rafał Świstak – Dyrektor ds. Prawnych i Międzynarodowych Spółki oraz prawnik Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa, a także Pan Wojciech Styliński – Inżynier odpowiedzialny za projekty budowlane Spółki w regionie Skandynawii.

W trakcie wizyty jej uczestnicy poprzez szereg prelekcji mieli sposobność zapoznać się z kluczowymi uwarunkowaniami i zasadami funkcjonowania polskich przedsiębiorstw budowlanych na rynku szwedzkim, ale także zaprezentowane zostały perspektywy oraz długoterminowe potrzeby tego rynku ze szczególnym uwzględnieniem popytu mieszkaniowego. Przeprowadzona również została wizyta studyjna na inwestycji (realizowanej z niebywałym rozmachem) polegającej na budowie nowej dzielnicy mieszkaniowej poprzez rekultywację uprzednio wykorzystywanych terenów portowych i przemysłowych dzięki czemu pozyskana została wiedza odnośnie norm jakościowych oczekiwanych przez beneficjentów szwedzkiego sektora mieszkaniowego.

Uczestnictwo w tym bez precedensowym przedsięwzięciu, które zostało  współzorganizowane z niezwykłą dbałością, profesjonalizmem biznesowym i poświęceniem całego personelu Ambasady RP w Sztokholmie kierowanej przez Jego Ekscelencję Wiesława Tarko, stworzyło trwałe i solidne podstawy do dalszej współpracy pomiędzy klientami szwedzkimi, a polskimi przedsiębiorstwami budowlanymi.