Wspieramy rozwój społeczny na obszarach, w których Grupa prowadzi swoją działalność. Chcemy być postrzegani nie tylko jako globalna Grupa Kapitałowa, ale także jako organizacja dbająca o lokalną społeczność. Tworzymy miejsca pracy, dajemy szansę młodym ludziom, inspirując ich do działania.

Działając aktywnie na terenie Mazowsza, gdzie znajduje się nasza proekologiczna fabryka modułów i prefabrykatów w technologii żelbetowej i betonowej, nawiązaliśmy długoterminową i wieloetapową współpracę z powiatem płońskim. Podpisane wspólnie z Zarządem Starostwa Płońskiego Memorandum o współpracy to inwestycja w rozwój regionu i społeczności.

Wspieramy szkolnictwo zawodowe poprzez organizację praktyk na kierunkach budowlanych i tworzenie klas patronackich. Nawiązaliśmy trwałą współprace z branżowymi szkołami ponadpodstawowymi oraz technicznymi w Płońsku.

Cyklicznie organizujemy cieszące się niezwykłą popularnością „case study” pozwalające doświadczyć rzeczywistych problemów na budowach dla studentów i uczniów kierunków technicznych, a także bierzemy udział w targach pracy dedykowanych przyszłym inżynierom. Zapraszamy wszystkich młodych ludzi chcących związać swoją przyszłość z branżą budowlaną do naszego programu „Zbuduj z nami swoją przyszłość”.

Współpracujemy również z uczelniami i wnosimy merytoryczny wkład w planowanie programów kształcenia na kierunkach budowlanych. Członkowie Zarządu F.B.I. TASBUD S.A. – Prezes Zarządu Bogdan S. Czapczuk oraz V-ce Prezes Zarządu dr inż. Andrzej M. Czapczuk – zasiadają w Zespole Doradców Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, a Grupa Kapitałowa F.B.I. TASBUD znajduje się w składzie Rady Programowej Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej, co pozwala nam aktywnie wpływać na doskonalenie programów kształcenia studentów, a zarazem tworzyć zarys przyszłego budownictwa w Polsce.