Ład Korporacyjny2021-08-18T11:39:17+02:00

Kontakt z akcjonariuszami

Ogłoszenia Spółki:

Organy Spółki

Akcjonariat:

Rejestr Akcjonariuszy F.B.I. TASBUD S.A. prowadzony jest przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie.

Rada Nadzorcza:

  • Prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Biedugnis – wybitny i uznany naukowiec rangi światowej. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Jest autorem kilkudziesięciu książek, kilkuset publikacji indywidualnych i zespołowych. W wyniku prowadzonych badań w zakresie modelowania, opracował m.in. systemy informatyczne (wspomagane komputerowo projektowanie i analiza różnych układów). Za swoją pracę naukową został wyróżniony wieloma nagrodami i odznaczeniami rangi państwowej m.in. Honorową Odznaką „Za zasługi dla budownictwa” nadaną przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Nauczyciel akademicki Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.
  • Prof. zw. dr hab. Bogusław Pacek – generał dywizji Wojska Polskiego w stanie spoczynku, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Odznaczony przez Prezydenta RP: Orderem Krzyża Wojskowego, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz przez Prezydenta Francji Orderem Narodowym Zasługi. Był Rektorem – komendantem Akademii Obrony Narodowej, wykładowca akademicki, związany m.in. z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego oraz Uniwersytetem Jagiellońskim. Założyciel Fundacji – Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego SDirect24. Jest autorem 12 książek i ponad 200 artykułów naukowych z dziedziny bezpieczeństwa.
  • Dr hab. inż. Jacek Dawidowicz – absolwent Politechniki Białostockiej. Od wielu lat jest pracownikiem Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. Interesuje się problematyką wykorzystania inteligencji obliczeniowej w projektowaniu i eksploatacji systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, szczególnie w zakresie systemów ekspertowych i sztucznych sieci neuronowych. Jest autorem wielu wysoko punktowanych i cytowanych publikacji indywidualnych i zespołowych.
Przejdź do góry