Nasza Grupa Kapitałowa aktywnie włączyła się w jubileusz 70 lat istnienia Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej. V-ce Prezes Zarządu dr inż. Andrzej M. Czapczuk oraz Dyrektor ds. Ekonomicznych Łukasz Szydłowski 17 czerwca wzięli czynny udział w Konferencji ,,Engineering Sciences & Business 2021” organizowanej przez Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa o. w Białymstoku.

Szeroka tematyka Konferencji objęła zagadnienia związane z transferem nauki i technologii do przemysłu oraz komercjalizacji wyników badań. Wydarzenie było doskonałą okazją do zapoznania się z potencjałem badawczo-usługowym Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku PB, a także działalnością innowacyjnych firm w obszarze nauk inżynieryjnych.

Wśród prelegentów oprócz naszej Grupy znaleźli się również przedstawiciele firm i instytucji współpracujących z WBiNŚ, przedstawiciele Urzędu Miasta Białystok, czy też Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Dyrektor ds. Ekonomicznych Grupy F.B.I. TASBUD Łukasz Szydłowski przedstawił działania i osiągnięcia Pionu Naukowo Badawczego (PNB) funkcjonującego z sukcesami od wielu lat w strukturach Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD. Pion skutecznie stworzył pomost pomiędzy światem biznesu oraz nauki dzięki licznym konsorcjom z wybitnymi jednostkami naukowymi, dotyczącymi m.in. fotokatalitycznych prefabrykatów oraz innowatorskim wysokopunktowanym oraz wielokrotnie cytowanym publikacjom naukowym. PNB realizuje również projekty związane ze sztuczną inteligencją oraz bezpieczeństwem w budownictwie.

PNB Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD od lat prowadzi wielowątkową współpracę z Politechniką Białostocką.  Jej istotnym elementem jest udział F.B.I. TASBUD w składzie Rady Programowej Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej, a także realizacja przez Konsorcjum Politechniki Białostockiej, Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Koszalińskiej oraz Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD wspólnego projektu pn. „Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie inteligentnej, energooszczędnej technologii projektowania systemu suchych instalacji hydrantowych w oparciu o zastrzeżone rozwiązanie”.

Konferencja zorganizowana w ramach jubileuszu 70-lecia Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej stworzyła przestrzeń do dialogu naukowców z przedsiębiorcami oraz pozwoliła poznać wzajemne potrzeby, oczekiwania, bariery i możliwości współpracy biznesu i nauki.

Nagranie z przebiegu całej Konferencji ,,Engineering Sciences & Business 2021”dostępne jest online:
https://www.youtube.com/watch?v=Hb-2_vuwzt8