F.B.I. TASBUD S.A.

ul. Balaton 20
01-981 Warszawa
e-mail: biuro@fbitasbud.pl

NIP 5361918822
REGON 360999230
KRS 0000547504

Kapitał zakładowy:
20 250 000,00 zł w pełni opłacony
Numer konta bankowego:
20 1240 1040 1111 0010 6634 1410

Recepcja:
tel.: +48 22 835 45 93
tel.: +48 22 865 53 03
tel./fax: +48 22 835 45 93
tel./fax: +48 22 865 53 03

Sekretariat:
tel.: +48 22 835 45 93
fax: +48 22 835 45 93 w. 11