F.B.I. TASBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jest profesjonalnym generalnym wykonawcą robót budowlanych w Polsce i za granicą. Wraz z jej spółkami zależnymi w oparciu o kapitał własny tworzy polską grupę kapitałową F.B.I. TASBUD. Ponad 36- letnie doświadczenie oraz wykwalifikowana kadra zapewniają kompleksowe realizacje inwestycji budowlanych ze wszystkich sektorów, m.in.: budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, specjalistycznego oraz infrastrukturalnego. Spółki grupy kapitałowej F.B.I. TASBUD oferują wznoszenie obiektów budowlanych w systemie Design & Build (DB), Build (B), Design (D) w każdym modelu współpracy komercyjnej, a także w ramach zamówień publicznych czy też w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP). F.B.I. TASBUD jako globalna grupa z sukcesem od lat łączy świat biznesu i nauki, mając w swym dorobku najwyższej klasy patenty w dziedzinie budownictwa, w tym w zakresie prefabrykacji. Spółki grupy kapitałowej F.B.I. TASBUD dysponują własną fabryką modułów i prefabrykatów, dzięki czemu Grupa F.B.I. TASBUD jest liderem na polskim i zagranicznym rynku innowacyjnego, nowoczesnego budownictwa przyjaznego środowisku.