Firmy z polskim kapitałem zrzeszają się, by zwiększyć eksport branży budowlanej

Ponad pięć tysięcy pracowników, w tym niemal tysiąc pracujących na co dzień w kilkudziesięciu krajach świata – to potencjał 16 firm, które tworzą Polski Klaster Eksporterów Budownictwa. W środę, 2 grudnia w Warszawie, miała miejsce uroczysta inauguracja tego stowarzyszenia. To bezprecedensowa na tą skalę oddolna inicjatywa (bottom-up) polskich przedsiębiorców, którzy stawiają sobie za cel budowanie i pogłębianie współpracy polskich firm budowlanych na rynkach eksportowych oraz internacjonalizację polskiego sektora budowlanego.

Polski Klaster Eksporterów Budownictwa

Ponad 50 przedstawicieli przedsiębiorstw budowlanych z polskim kapitałem łączy jeden cel: zwiększenie eksportu naszych usług budowlanych. W tym widzą rozwój własnych przedsiębiorstw oraz całej branży budowlanej. Polski Klaster Eksporterów Budownictwa stanowić dla nich będzie pierwszą i w pełni profesjonalną platformę, dzięki której polskie przedsiębiorstwa wykorzystując swój niebywały potencjał będą mogły wspólnie zaprezentować swoje możliwości za granicą, stwarzając realną konkurencję dla podmiotów zagranicznych obecnych na rynkach międzynarodowych.

– Dziś w Polsce trwają wielkie projekty infrastrukturalne, jest boom na mieszkania, powstają obiekty użyteczności publicznej: szkoły, obiekty sportowe, szpitale i placówki kultury. Ale ten stan nie potrwa długo – za kilka lat firmy budowlane będą miały kłopoty z pozyskaniem nowych kontraktów, rozpocznie się ograniczanie produkcji i bardzo prawdopodobne są duże zwolnienia w branży – mówił do zebranych Jan Mikołuszko, pomysłodawca Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa. – Dlatego powinniśmy myśleć o tym, co będziemy robić za kilka lat, wykorzystując obecną dobrą koniunkturę w branży.

Przekonywał, że przyszłością firm z polskim kapitałem może być eksport usług budowlanych, którego dziś praktycznie nie ma – stanowi tylko niewiele ponad 3 procent wartości sprzedaży sektora budowlanego.

– Potencjał polskiej branży budowlanej jest ogromny. Mamy znakomitą kadrę inżynierską, posiadamy zaawansowane zaplecze techniczne i technologiczne oraz bogaty know-how – dodawał Tomasz Szuba, prezes zarządu TINES Capital Group SA, przewodniczący Rady Eksporterów PCOCE (Polish Cluster of Construction Exporters – angielska nazwa klastra). – Dla wykorzystania potencjału polskich firm istotna jest inicjatywa kooperacji na rzecz intensyfikacji eksportu, na rynkach zagranicznych potrzeba jest tworzenia wspólnej, kompleksowej oferty. Nasz Klaster jest właśnie inicjatywą, która może stać się motorem napędowym polskiego eksportu usług budowlanych.

Z kolei dr inż. Andrzej Czapczuk, wiceprezes F.B.I. TASBUD SA, wiceprezes zarządu PCOCE przekonywał, że zamiast konkurować na międzynarodowych rynkach, firmy z polskim kapitałem powinny zacząć kooperować. – Korzyści z uczestnictwa w klastrze, to m.in. dostęp do sieci powiązań i kontaktów partnerów, skuteczny transfer technologii i wiedzy, poszerzenie oferty w wyniku połączenia potencjałów klastrowiczów, przyciąganie nowych ludzi, instytucji, przedsiębiorstw, optymalizacja kosztów działalności i w końcu – potencjalnie nowe, interesujące kontrakty – mówił dr inż. Andrzej Czapczuk – Wzajemne, szczere zaufanie i dążenie do wspólnego celu przyniesie nam i Polsce wiele korzyści. Idea powołania Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa to odpowiedź na wyzwania współczesnego świata, odpowiedź na wyzwania polskiej gospodarki, na oblężenie rynku zagranicznego oraz polskiego przez firmy (korporacje) z zagranicznym kapitałem, kolejny etap rozwoju gospodarczego. Klaster oznacza grono, pamiętać należy, że jeden element może niewiele natomiast siłą jest w gronie – przekonywał dr inż. Andrzej Czapczuk.

16 firm w Polskim Klastrze Eksporterów Budownictwa

Do Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa przystąpiło już 16 firm z różnych sektorów  budownictwa i z różnych regionów Polski. Są m.in.: firmy, które budują obiekty kubaturowe i osiedla mieszkaniowe, prowadzą inwestycje infrastrukturalne m.in. na kolei, pracują w segmentach niszowych, np. dostarczają szalunki, wielkogabarytowe, specjalistyczne konstrukcje stalowe czy zajmują się relokacją całych fabryk, przenosząc je nie tylko z jednego miasta do drugiego ale również z kraju do kraju a także firmy specjalizujące się w instalacjach sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych.

– Ta różnorodność jest wartością klastra – ocenili szefowie firm i zadeklarowali daleko idącą współpracę. – Bo dzięki tej różnorodności możemy stworzyć kompleksowe oferty dla zagranicznych inwestorów. Razem możemy zbudować świat.

Polski Klaster Eksporterów Budownictwa jest stowarzyszeniem, do którego nadal można przystąpić. Trzeba jednak spełnić kilka warunków: firma musi pracować w branży budowlanej, powinna mieć aspiracje i strategię, by stać się firmą międzynarodową, powinna być przygotowana kadrowo i kapitałowo, by zaistnieć na rynkach zagranicznych.

– Jesteśmy na początku drogi. Nasze cele są bardzo ambitne. Ich realizacja jest możliwa, jeśli szybko przystąpimy do wspólnej pracy – podsumował inaugurację PCOCE Jan Mikołuszko.

W pierwszym kwartale 2016 ma się odbyć kongres programowy PCOCE, gdzie zostaną wypracowane m.in. zasady współpracy, kierunki rozwoju oraz zostaną określone rynki ekspansji klastrowiczów.

Podczas inauguracji Prezes Zarządu Bogdan Seweryn Czapczuk odebrał certyfikat potwierdzający przynależność F.B.I. TASBUD S.A. do Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa. Został poproszony o zaprezentowanie działalności F.B.I. TASBUD. Spółka realizuje jako Generalny Wykonawca inwestycje polegające na budowie, rozbudowie i modernizacji obiektów mieszkalnych, biurowych, użyteczności publicznej, przemysłowych, wojskowych, specjalistycznych, inżynierii środowiska, energertycznych oraz infrastruktury komunikacyjnej. F.B.I. TASBUD S.A. prowadziła inwestycje zlokalizowane w Libii polegające na modernizacji fabryk – cementowni oraz na budowie budynków mieszkalnych.

Działa już strona internetowa klastra www.pcoce.com.

Członkowie PCOCE (alfabetycznie):

Dorbud S.A. – Kielce

Elektrotim S.A. – Wrocław

F.B.I. TASBUD S.A. – Warszawa

Instal Białystok S.A. – Białystok

JPcontracting.pl – Warszawa

Palisander Sp. z o.o. – Białystok

PBG S.A. – Wysogotowo k. Poznania

Pol – Inowex Sp. z o.o. S.K.A. – Lublin

SEEN Holding Sp. z o.o. – Warszawa

SN Strukton Sp. z o.o. – Sopot

TERMIKA Sp. z o.o. – Gdańsk

TINES Capital Group S.A. – Kraków

Torpol S.A .– Poznań

UNIBEP S.A. – Bielsk Podlaski

VISTAL GDYNIA S.A. – Gdynia

Zeus S.A. – Pruszcz