Organizowana przez Katedrę Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej w partnerstwie z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie odbyła się w dniach 29-30 czerwca 2017 r.

Wydarzenie honorowym patronatem objął J.M. Rektor Politechniki Krakowskiej, prof. dr hab. inż. Jan Kazior. Konferencja poświęcona była pamięci twórców oraz mentorów niezawodności i bezpieczeństwa – Profesorów: Andrzeja Królikowskiego, Marka Romana i Artura Wieczystego. Komitetowi naukowemu przewodniczył: prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski, a komitetowi organizacyjnemu dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. PK. Partnerem Głównym Konferencji została firma F.B.I. TASBUD S.A.

Celem konferencji jest prezentacja rezultatów badań, wdrożeń oraz wymiana doświadczeń dotyczących działań: pozwalających na określenie poziomu niezawodności i bezpieczeństwa systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, utrzymujących wysoki standard ich niezawodności oraz modernizacyjnych tych systemów. Najnowsze badania z dziedziny budownictwa zaprezentowali przedstawiciele Pionu Naukowo-Badawczego – prof. Zw. Dr hab. Inż. Stanisław Biedugnis, dr inz. Andrzej Czapczuk oraz dr inż. Jacek Dawidowicz. Tematyka wystąpień dotyczyła wielu obszarów badawczych, w tym:

  • analiza niezawodności i bezpieczeństwa systemów wodociągowych i kanalizacyjnych;
  • awaryjność wraz z odnową elementów systemów wodociągowych i kanalizacyjnych;
  • materiały, uzbrojenie, budowa i eksploatacja systemów wodociągowych i kanalizacyjnych (urządzeń stosowanych w inżynierii i ochronie środowiska);
  • renowacja podziemnej infrastruktury technicznej; zarządzanie i organizacja systemami wodo-ciągowymi i kanalizacyjnymi;
  • ekologiczno-ekonomiczne aspekty zrównoważonego rozwoju; monitoring, ochrona i zarządzanie zasobami wodnymi;
  • postęp w projektowaniu, budowie i eksploatacji urządzeń stosowanych w inżynierii i ochronie środowiska;
  • prawne, techniczne i ekonomiczne aspekty ochrony i kształtowania środowiska;
  • wtórne skażenie wody wodociągów.

Zachęcamy do zapoznania się z fotorelacją z wydarzenia.