Powszechnie nazywamy je kaskami ochronnymi, jednak to określenie funkcjonuje jedynie w nomenklaturze potocznej. Mowa o hełmie ochronnym.
Hełm ochronny ma za zadanie chronić głowę przed spadającymi przedmiotami czy uderzeniami głową o wystające pręty bądź inne przedmioty.
Na rynku wyróżnia się następujące rodzaje norm, które dotyczą hełmów:
EN 397 oraz EN 812.

Normy określają wymagania fizyczne i parametry techniczne, metody badań i wymagania dotyczące oznakowania hełmów.
Budowa przemysłowych hełmów ochronnych to skorupa, której rolą jest przejęcie potencjalnego uderzenia oraz ochrona głowy przed ostrymi przedmiotami. Kolejnym elementem hełmu jest więźba – to wewnętrzna część hełmu, która jest na styku skorupy i głowy użytkownika. Ma za zadanie amortyzowanie uderzenia. Kolejny element to pas główny i może być do niego zamocowany pas podbródkowy. Te części odpowiedzialne są za stabilne osadzenie hełmu na głowie.

Na hełmach widnieje: data produkcji, skrót rodzaju zastosowanego tworzywa, typ, rozmiar i znak spełnienia dodatkowych wymogów technicznych bezpieczeństwa.

Oznakowanie materiałów, z których zbudowane są hełmy:
•    termoplastyczne materiały skorupy:
ABS – kopolimer akrylo-nitrylowo-butadlenowo-styrenowy
PC – poliwęglan
PE – polietylen
PA – poliamid
•    duroplastyczne materiały skorupy:
UP-GF – poliester wzmacniany włóknem szklanym
PF-SF – żywica fenolowa z włóknem tekstylnym

Objaśnienie skrótów dodatkowych:
•    -20°C – hełm do stosowania w podanej niskiej temperaturze np. na zewnątrz przy silnych mrozach,
•    -30°C – hełm do stosowania w podanej niskiej temperaturze np. w chłodniach,
•    +150°C – hełm do stosowania przy pracach w podanej wysokiej temperaturze np. wielki piec.
•    440V AC – hełm, który powinien ochronić użytkownika przed krótko trwającym, niezamierzonym kontaktem z przewodami pod napięciem do 440V prądu zmiennego.
•    MM – hełm odporny na odpryski ciekłego metalu, np. w odlewnictwie,
•    LD –  hełm odporny na deformację boczną,
•    F – hełm w wersji dla pracowników leśnych.

oprac. Urszula Milewska-Marzyńska