Grupa Kapitałowa F.B.I. TASBUD sponsorem akcji pomocy na rzecz Domu Dziecka Atria w Giżycach, organizowanej przez Koło Naukowe Zarządzania Projektami w Budownictwie Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Przekazaliśmy na licytację pięć pakietów nowoczesnych gadżetów składających się między innymi z plecaków i powerbanków. ‍

Grupa Kapitałowa F.B.I. TASBUD od wielu lat wspiera potrzebujących poprzez współpracę ze stowarzyszeniami i fundacjami, ale również pomaga bezpośrednio, m.in. biorąc udział w charytatywnych licytacjach, przekazując dary oraz środki finansowe.

Cieszymy się, że mogliśmy w tym wyjątkowym grudniowym czasie wesprzeć małych mieszkańców Domu Dziecka Atria w Giżycach.