W czwartek 22 kwietnia w sali konferencyjnej Starostwa Zarząd Powiatu Płońskiego i Grupa Kapitałowa F.B.I. TASBUD podpisali Memorandum o współpracy.

Dokument jest efektem wielu spotkań roboczych i rozpoczyna wielowątkową i długoterminową współpracę z Powiatem Płońskim obejmującą m.in. plany w zakresie przeprowadzenia praktyk oraz staży krajowych, a także zagranicznych dla uczniów szkół ponadpodstawowych – Zespołu Szkół nr 1 oraz Zespołu Szkół nr 2 w Płońsku oraz inne działania związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Z ramienia Zarządu Powiatu Płońskiego memorandum podpisali: Starosta Płoński Elżbieta Wiśniewska oraz Wicestarosta Krzysztof Wrzesiński. Z ramienia Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD dokument podpisał V- ce Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD dr inż. Andrzej Czapczuk.

„Niezwykle cieszy nas współpraca z Zarządem Powiatu Płońskiego.  Grupa kapitałowa F.B.I. TASBUD w DNA ma wpisaną odpowiedzialność społeczną, a w powiecie płońskim dostrzegamy ogromny potencjał, dlatego też wybierając lokalizację dla naszej proekologicznej i innowatorskiej fabryki produkującej moduły i prefabrykaty żelbetowe i betonowe zdecydowaliśmy się właśnie na gminę Załuski, gdzie stworzyliśmy już liczne miejsca pracy.

Jako odpowiedzialna globalna Grupa o zasięgu międzynarodowym, oprócz dbania o rozwój pracowników, w naszej strategii nie może zabraknąć również zaangażowania w sprawy lokalnej społeczności, dzielimy się możliwościami oraz naszym ponad 35-letnim, interdyscyplinarnym doświadczeniem.

Już w pierwszym etapie wielowątkowej i długoterminowej współpracy z Zarządem Powiatu Płońskiego planujemy przeprowadzenie praktyk zarówno krajowych jak i zagranicznych dla uczniów szkół ponadpodstawowych w Płońsku, a dla najlepszych czekają specjalne niespodzianki. Cieszymy się, że w ramach połączenia sektorów nauki i biznesu mamy wpływ na kształtowanie nowej, młodej kadry budowlanej, a tym samym przyszłości.”

– podkreśla dr inż. Andrzej M. Czapczuk V-ce Prezes Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD

 „Konkurencyjność, innowacyjność, zdobywanie praktycznych umiejętności i uczenie się od najlepszych to wymagania współczesnego rynku pracy oraz wyzwania zarówno dla pracodawców, jak i dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych.

Jako Zarząd Powiatu Płońskiego działamy lokalnie, ale myślimy globalnie. Dlatego jako starosta, cieszę się z perspektywy współpracyGrupą Kapitałową F.B.I. TASBUD i dostrzegam jej potencjał. Mam nadzieję, że dzisiejsze memorandum to początek długofalowej współpracy powiatowych szkół ponadpodstawowych z partnerem, który będzie kształcił uczniów naszych szkół, zgodnie z profilem swej działalności, który inwestuje kapitał na terenie powiatu płońskiego, wspiera lokalny rynek pracy i poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu jest zaangażowany w sprawy lokalne.”

– wskazuje Elżbieta Wiśniewska Starosta Powiatu Płońskiego