Grupa Kapitałowa F.B.I. TASBUD została partnerem prestiżowej XII edycji konferencji Infrastruktura Polska i Budownictwo organizowanej przez Executive Club. Wydarzenie to, co roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem, biorą w nim udział reprezentanci rządu, inwestorów, generalnych wykonawców, podwykonawców, dostawców materiałów oraz instytucji publicznych. Tegoroczna edycja wydarzenia gościła m.in. Jarosława Gowina – Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, Annę Kornecką – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, a także Karolinę Zdrodowską – p.o. Dyrektora Koordynatora ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego, reprezentującą m. st. Warszawa.

Wydarzenie miało na celu omówienie zagadnień kluczowych dla rozwoju polskiego budownictwa, które zainaugurowało wystąpienie Jana Stylińskiego, Prezesa Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Przedstawione prezentacje i panele dyskusyjne dotyczyły m.in. roli prawa zamówień publicznych w procesie inwestycyjnym, partnerstwa publiczno-prywatnego, współpracy sektora publicznego z prywatnymi wykonawcami, a także kluczowych inwestycji kolejowych w Polsce.

Nie zabrakło również panelu poświęconego niezwykle istotnym kwestiom ochrony klimatu oraz środowiska w kontekście nowoczesnego budownictwa, w którym udział wziął V-ce Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD – dr inż. Andrzej M. Czapczuk. W powyższej dyskusji prowadzonej przez prof. Akademii Leona Koźmińskiego dr hab. Bolesława Roka z Katedry Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie, udział wzięli również Nicolas Dépret – Prezes Zarządu Eurovia Polska, Łukasz Marcinkiewicz – Dyrektor Generalny LHE Engineering, Michał Sapota – V-ce Prezes Zarządu HRE Investments, Jacek Siwiński – Prezes Zarządu VELUX Polska oraz Juliusz Tetzlaff – Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.

Debatę „Zmiany klimatyczne a środowisko” rozpoczęto tezą o konserwatywności sektora budowlanego, który zużywa duże ilości surowców, energii oraz wody. Dyskusja doprowadziła jednak panelistów do zidentyfikowania ogromnych zmian jakie poczynił w ostatnich latach sektor budowlany w celu ochrony środowiska i klimatu, co podkreślał m.in. Nicolas Dépret z Eurovii oraz dr inż. Andrzej Czapczuk z Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD. Jacek Siwiński z VELUX Polska zwrócił uwagę jak ważna jest promocja niskoemisyjnych technologii używanych przy produkcji materiałów budowlanych, tak aby ślad węglowy nowych obiektów niwelować już na etapie budowy, a nie tylko podczas eksploatacji. Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii – Juliusz Tetzlaff opowiedział o wyzwaniu jakie stoi przed polską gospodarką, związanym z wdrożeniem wysokich norm efektywności energetycznej nowobudowanych obiektów, które z definicji są droższe na etapie budowy, a opłacalne dopiero podczas użytkowania budynków.

O tym jak ważna jest innowacyjność w sektorze budowlanym mówili m.in. Michał Sapota z HRE Investment, Łukasz Marcinkiewicz z LH Engineering oraz dr inż. Andrzej Czapczuk z Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD, który dodatkowo podkreślał najwyższą rolę ekologii i bezpieczeństwa propagowaną w budownictwie na terenie Skandynawii w tym Szwecji. Grupa Kapitałowa F.B.I. TASBUD z sukcesem przenosi skandynawskie standardy środowiskowe na rodzimy rynek. V-ce Prezes Zarządu F.B.I. TASBUD S.A. zwracał również uwagę jak ważne jest podnoszenie ekoświadomości pracowników, realizowane przez różne kursy, szkolenia, programy czy wewnętrzne procedury, a także stosowanie najnowszych technologii przy produkcji materiałów budowlanych. Obecnie w najnowszej proekologicznej fabryce modułów i prefabrykatów żelbetowych i betonowych należącej do Grupy wdrażane są do produkcji autorskie, innowatorskie, energooszczędne i opatentowane rozwiązania tworzące system zintegrowanego budownictwa energooszczędnego, a nawet pasywnego z prefabrykowanych żelbetowych nośnych elementów, które również w znaczącym stopniu ograniczają zużycie surowców – stali i betonu. Realizowane obecnie przez Grupę Kapitałową projekty m.in. w konsorcjum z Politechniką Warszawską i Polską Akademią Nauk dot. fotokatalitycznych prefabrykatów oczyszczających powietrze i wodę są niewątpliwie przełomowym wydarzeniem na skalę światową, redukujące zanieczyszczenia antropogeniczne.

Prowadzący debatę prof. Bolesław Rok dopytywał o kolejne kroki jakie powinny być podjęte w celu dalszej ochrony środowiska naturalnego i klimatu. Uczestnicy byli zgodni, że działania należy prowadzić wielotorowo. Dr inż. Andrzej Czapczuk wskazał, że należy podnosić świadomość zarówno producentów, generalnych wykonawców, inwestorów jak i użytkowników końcowych.

Zwieńczeniem konferencji była uroczysta gala wręczenia ,,Diamentów Infrastruktury i Budownictwa”. Dr inż. Andrzej M. Czapczuk jako wieloletni członek Kapituły Konkursu wręczył nagrodę w kategorii „Podmiot Finansujący Roku” dla Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). KUKE jest polskim podmiotem, który wzmacnia zdolność finansową eksporterów, pozytywnie wpływa na relacje z finansującymi bankami i umożliwia znaczne zwiększanie skali działań, co jest szczególnie istotne przy ekspansji firm budowlanych na rynki zagraniczne. Profesjonalizm KUKE jest dobrze znany Grupie Kapitałowej F.B.I. TASBUD z owocnych działań na rynkach eksportowych w tym na rynku szwedzkim jak również na rynku rodzimym.

Relację video z konferencji – wykładów oraz paneli dyskusyjnych można obejrzeć online na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=jBaZlbqbDT4