Magazyn FORBES POLSKA zaprosił Zarządy wiodących firm na rynku polskim w tym Zarząd naszej Grupy Kapitałowej na konferencję BRANDME CEO, która odbyła się w dniu 15.09.2020 roku w warszawskich Łazienkach Królewskich. Konferencja BRANDME CEO jest wydarzeniem wyjątkowym i ekskluzywnym dla wyselekcjonowanych uczestników, łączącym kluczowych przedstawicieli środowiska biznesowego, naukowego i społecznego. Jest miejscem wymiany myśli i doświadczeń, inspirowania się nawzajem, nawiązywania wyjątkowych i wartościowych relacji. Tym ważniejszych, że żyjemy w czasie niespotykanych dotąd wyzwań i przemian. Hasłem przewodnim trzeciej edycji konferencji było: „Lider w czasach transformacji”, a tematy poruszane podczas wystąpień dotyczyły zagadnień związanych z przywództwem, zarządzaniem w organizacjach, nie tylko w czasach stabilnych, ale również w sytuacjach kryzysowych, generujących zmiany.

W wydarzeniu uczestniczyła Wicepremier i Minister Rozwoju Jadwiga Emilewicz nie zabrakło przedstawicieli Polskiego Funduszu Rozwoju czy Giełdy Papierów Wartościowych, oraz wielu innych wybitnych osób. Grupę Kapitałową F.B.I. TASBUD reprezentował V-ce Prezes Grupy dr inż. Andrzej Czapczuk.