W ostatnią sobotę karnawału reprezentacja Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD uczestniczyła w Wielkiej Gali Biznesu organizowanej przez Polski Klaster Budowlany. Tegoroczna uroczystość miała wartość szczególną, gdyż Polski Klaster Budowlany, świętował swój jubileusz 10-lecia. W Gali uczestniczyły firmy członkowskie z całej Polski oraz przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządów oraz uczelni wyższych. Powodem do świętowania dla Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD było przyznane nam, w kategorii duże firmy, wyróżnienie za udaną ekspansję na rynku szwedzkim. Nagroda jest niezwykle cenna dla Grupy Kapitałowej, w której od początku istnienia niezwykle istotny element w strategii biznesowej stanowi działalność eksportowa. Grupa Kapitałowa F.B.I. TASBUD intensyfikuje swoją działalność na rynku skandynawskim i realizuje tam prestiżowe inwestycje jako Generalny Wykonawca. Przyznanie tak znamienitego wyróżnienia jest dla nas motywacją do dalszego rozwoju działań na polu międzynarodowym.

Nagrodę odebrał Wiceprezes Zarządu dr inż. Andrzej Czapczuk.