Wracamy do majowego wydarzenia Forum Work and Science organizowanego przez Krajową Reprezentację Doktorantów.

Nie tylko eksperckie wystąpienie Grupy, reprezentowanej przez V-ce Prezesa Zarządu dr inż. Andrzeja M. Czapczuka, ale również wielowątkowa i owocna współpraca Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD z KRD sprawiły, że zostaliśmy wyróżnieni szczególną nagrodą przyznawaną przez Krajową Reprezentację Doktorantów.

Działający od wielu lat w strukturach Grupy Pion Naukowo Badawczy (PNB) angażuje się aktywnie w świat nauki, m.in. poprzez ciągły rozwój i realizację nowatorskich projektów naukowo-badawczych oraz prowadząc szeroką współpracę z Uczelniami w kraju i za granicą.

Grupa angażuje się również w doskonalenie programów nauczania na uczelniach technicznych (m.in. w Warszawie i w Białymstoku). Wierzymy, że praca włożona w rozwój studentów i doktorantów jest inwestycją w przyszłość polskiego budownictwa.