Grupa Kapitałowa F.B.I. TASBUD od lat wspiera inicjatywy łączenia sektorów nauki i biznesu oraz współpracuje z Politechniką Białostocką, dlatego też nie mogło nas zabraknąć na głównych obchodach Jubileuszu 70-lecia WBiNŚ, które miały miejsce 25 października br.

Uroczyste Posiedzenie Rady Wydziału rozpoczęło się wystąpieniem JM Rektora Politechniki Białostockiej dr hab. inż. Marty Kosior-Kazberuk. Przemówienia wygłosili również reprezentanci instytucji samorządowych oraz przedstawiciele Rady Programowej WBiNŚ.

W imieniu Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD będącej w składzie Rady Programowej Wydziału głos zabrał V-ce Prezes Zarządu dr inż. Andrzej M. Czapczuk, podkreślając rolę współpracy biznesu i nauki oraz realizację wspólnych projektów badawczo-rozwojowych przez Pion Naukowo Badawczy Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD i Politechnikę Białostocką, skutkujące m.in. licznymi publikacjami naukowymi.

Grupa Kapitałowa F.B.I. TASBUD aktywnie współpracuje z uczelnią nie tylko w ramach realizacji projektów badawczych, ale również angażując się w kształcenie przyszłej kadry budowlanej. Bierzemy czynny udział w wykładach dedykowanych studentom WBiNŚ, a będąc w składzie Rady Programowej przyczyniamy się do ciągłego doskonalenia programów kształcenia na kierunkach budowlanych.