Oprócz działań międzynarodowych podejmujemy również liczne inicjatywy lokalnie. W ramach podpisanego w kwietniu Memorandum o współpracy z Zarządem Powiatu Płońskiego angażujemy się w życie szkół technicznych i zawodowych kształcących uczniów na kierunkach związanych z branżą budowlaną.

8 października prezentowaliśmy naszą Grupę Kapitałową na Targach Pracy organizowanych przez Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ciechanowie. Uczniowie mieli możliwość udziału w prelekcjach i warsztatach związanych z aktywnością na rynku pracy oraz wyborem przyszłego zawodu.

W ramach wydarzenia przygotowano również stoiska informacyjne instytucji rynku pracy, uczelni, współorganizatorów i pracodawców.

Podczas targów stoisko Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD cieszyło się ogromnym zainteresowaniem uczniów, którzy chcieliby rozpocząć pracę w branży budowlanej i produkcyjnej.

Duże zainteresowanie wśród przyszłych adeptów inżynierii budowlanej wzbudziły realizacje na rynku skandynawskim i możliwość praktyk oraz pracy w Szwecji, a także rozwój sektora budownictwa prefabrykowanego. Należąca do Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD proekologiczna fabryka modułów i prefabrykatów w technologii żelbetowej i betonowej działa na terenie powiatu płońskiego, oferując możliwości rozwoju zawodowego związaną z technologiami prefabrykowanymi.