V-ce Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD dr inż. Andrzej M. Czapczuk uczestniczył jako ekspert w debacie organizowanej przez Instytut Techniki Budowlanej poświęconej tematyce potencjału polskiego eksportu wyrobów i usług budowalnych.

Wydarzenie rozpoczęło wystąpienie Anny Korneckiej – Wiceminister Rozwoju, Pracy i Technologii do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, nawiązujące do trwającego w dniach 21 – 25 czerwca Tygodnia Przedsiębiorcy. O narzędziach wspierających eksport – badaniach, ocenach technicznych i certyfikatach opowiedzieli: mgr inż. Anna Panek – Zastępca Dyrektora ds. Oceny Technicznej i Harmonizacji Europejskiej, ITB oraz dr inż. Krzysztof Kuczyński – Zastępca Dyrektora ds. Badań i Innowacji, ITB.

Wydarzenie zwieńczyła debata pt. „Szanse i wyzwania eksportu z punktu widzenia polskich przedsiębiorców” z udziałem dra inż. Roberta Geryło – Dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej oraz dra inż. Andrzeja M. Czapczuka – V-ce Prezesa Zarządu Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD i Prezesa Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa, dra inż. Szymona Firląga – Prezesa Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa, Janusza Komurkiewicza – Prezesa Zarządu Związku Polskie Okna i Drzwi oraz Członka Zarządu FAKRO Sp. z o.o., dra inż. Jacka Michalaka – Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju, Atlas Sp. z o.o. oraz dra inż. Sebastiana Walla – Przewodniczącego Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej, ITB.

Eksperci dyskutowali m.in. na temat zapotrzebowania na wyroby budowlane w Unii Europejskiej i wynikających z tego możliwościach dla eksportu wyrobów produkowanych w Polsce,  w tym materiałów budowalnych związanych z termomodernizacją oraz stolarką okienną. O eksporcie w tym o jednym z trudniejszych rodzajów eksportu usług, czyli eksporcie generalnego wykonawstwa opowiedział dr inż. Andrzej M. Czapczuk. Wejście na nowe, nieznane rynki wymaga długotrwałego, często wieloletniego przygotowania. Jednym z tajników sukcesu działalności Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD zagranicą, w tym na wymagającym rynku skandynawskim jest posiadanie ugruntowanej, mocnej pozycji na rynku rodzimym. Przy eksporcie generalnego wykonawstwa w krajach takich jak np. Szwecja oprócz wymagań unijnych, bardzo ważne jest spełnienie wszystkich uwarunkowań i norm lokalnych. Działania na rynkach zagranicznych wymagają również stworzenia odpowiednich struktur w danym kraju, zbudowania zaplecza, wyszkolenia pracowników itd., co jest procesem skomplikowanym i złożonym. Nie mniej jednak, tak jak w przypadku szwedzkiej spółki akcyjnej w pełni należącej do Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD – TASBUD SVERIGE AB jest to proces bardzo ciekawy, pełny wyzwań i niewątpliwie pozytywnie wpływający na rozwój i siłę Grupy.

V-ce Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD wspomniał również o popularności prefabrykacji w Skandynawii. Sukces eksportu wyrobów budowlanych na rynki zachodnie nie zawsze związany jest wyłącznie z niską, konkurencyjną ceną produktu. Skandynawowie wymagają produktów o najwyższej jakości, spełniających wysokie normy pro-środowiskowe. Takie właśnie wyroby ma w swojej ofercie najnowsza proekologiczna fabryka modułów i prefabrykatów w technologii żelbetowej i betonowej należąca do Grupy Kapitałowe F.B.I. TASBUD.

Na zakończenie debaty uczestnicy podnieśli jeszcze temat innowacji, która jest wartością dodaną i stanowi przewagę konkurencyjną polskich eksporterów branży budowlanej na rynkach zagranicznych.

Wydarzenie do ponownego obejrzenia dostępne jest online na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=-ivKFmVoDcQ