W dniach 12-13 kwietnia przedstawiciele firm z sektora budowlanego i świata nauki w Poznań Congress Center odbywali prestiżowe spotkania w ramach Kongresu Budownictwa Polskiego.  Spotkanie przedstawicieli sektora budownictwa i branż towarzyszących obejmuje cykl debat, wykładów i obrad z udziałem liderów największych firm, naukowców i praktyków, decydentów oraz przedstawicieli sektora finansów, ubezpieczeń i administracji państwowej, mających realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne naszego kraju. Tematykę zagadnienień poruszanych podczas Kongresu ustalała Rada Programowa, do której został powołany  V-ce Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej F. B. I. TASBUD dr inż. Andrzej Maciej Czapczuk.

Tematy paneli:

  1. DOBRE PRAWO, DOBRE BUDOWNICTWO – wpływ najnowszych rozwiązań w Prawie Zamówień Publicznych oraz wojny w Ukrainie na kondycję sektora budowlanego; ugodowe rozstrzyganie sporów między zamawiającymi a wykonawcami; przepisy o zagospodarowaniu przestrzennym;
  2. EKONOMIA I FINANSE – Polski Ład i jego oddziaływanie na budownictwo, rola finansowania przez banki inwestycji budowlanych;
  3. RYNEK PRACY I KSZTAŁCENIE – uczelnie wyższe jako kuźnia inżynierów; tworzenie wizerunku firmy; oczekiwania nowych pokoleń pracowników;
  4. BUDOWNICTWO I INFRASTRUKTURA W OBECNEJ DEKADZIE – budownictwo kubaturowe, przemysłowe, komunalne, energetyczne, hydrotechniczne, drogowe i kolejowe;
  5. INNOWACJE I NOWE TECHNOLOGIE – BIM w Europie i na świecie, BIM w aspekcie prawnym, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań; ślad węglowy jako wyzwanie dla branży;
  6. ENERGIA I ŚRODOWISKO – obieg zamknięty jako ideał w UE, skutki Ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko (UOOŚ) dla procesu inwestycyjnego; wpływ makrootoczenia Krajowego Systemu Elektroenergetycznego na decyzje inwestycyjne w Polsce.

W ramach wydarzenia odbywały się także debaty tematyczne w formie Okrągłych Stołów. W jednym z nich, zatytułowanym  „Zielone Otwarcie Budownictwa”, dotyczącym zielonej transformacji środowiska, zagadnień ESG i kwestii raportowania danych pozafinansowych, uczestniczył V-ce Prezes Zarządu dr inż. Andrzej Czapczuk.

Organizatorami Kongresu Budownictwa Polskiego był Polski Związek Pracodawców Budownictwa oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Szczegóły na stronie:

https://www.kongresbudownictwa.eu/pl/dla-uczestnikow-kongresu/wazne-informacje/program-kongresu-budownictwa-polskiego/