Grupa Kapitałowa F.B.I. TASBUD po raz kolejny została partnerem strategicznym konferencji organizowanej przez szwedzkie Stowarzyszenie Polkrona, poświęconej problematyce funkcjonowania na terenie Skandynawii.

Nasza Grupa jako główny członek Stowarzyszenia Polkrona aktywnie zaznacza swoją obecność na rynku budowlanym w Szwecji, gdzie realizuje prestiżowe inwestycje jako liczący się Generalny Wykonawca.

Ostatnie konferencja odbyła się w Malmö, a prowadziła je Prezes Stowarzyszenia Polkrona Podczas konferencji prezentowała się między innymi szwedzka rządowa organizacja wspierająca przedsiębiorców ALMI.

Spotkanie było też doskonałą okazją do wymiany myśli i doświadczeń, inspirowania się nawzajem oraz nawiązywania wartościowych relacji.