Podczas trwających targów BUDMA wzięliśmy udział w III edycji Forum Gospodarczego Budownictwa Build 4 Future organizowanego przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa oraz Grupę MTP.  Uczestnicy Forum podczas jego trwania mogli poznać aktualne dane na temat kondycji branży budowlanej, a także prognozy na najbliższą przyszłość.

V-ce Prezes Zarządu oraz Dyrektor Generalny Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD dr inż. Andrzej M. Czapczuk uczestniczył podczas Forum jako ekspert w niezwykle ciekawym panelu dyskusyjnym dotyczącym rozwoju budownictwa prefabrykowanego – „Nowoczesna prefabrykacja odpowiedzią na wyzwania stawiane dziś współczesnemu budownictwu”. Do dyskusji zaproszeni zostali również Marcin Gołębiewski, Prezes Zarządu Unihouse SA, Tomasz Balcerowski Prezes Zarządu Ekoinbud Sp. z o.o., Kamil Kowalczyk, Dyrektor Działu Handlowego Climatic Sp. z o.o. Sp. k. oraz  Tomasz Seremet, Członek Zarządu Pekabex SA. Moderatorem dyskusji był Marek Beśka, Prezes Stowarzyszenia Energooszczędne Domy Gotowe.

Podczas panelu eksperci podzielili się wiedzą dot. aktualnej sytuacji na rynku prefabrykatów, a także opiniami dot. przyszłości budownictwa modułowego w Polsce i na świecie. Jedna z ważniejszych kwestii poruszanych przez wszystkich panelistów dotyczyła proekologicznych zalet technologii prefabrykowanej, jak również podniesienia świadomości dotyczącej prefabrykatów wśród wszystkich uczestników procesu budowlanego. W Polsce w porównaniu do np. krajów skandynawskich czy też Niemiec wciąż powstaje bardzo mało projektów kubaturowych dedykowanych stricte konstrukcji prefabrykowanej. Zmiana technologii tradycyjnej na prefabrykowaną znacząco skraca proces realizacji inwestycji. Jak zaznaczył dr inż. Andrzej M. Czapczuk, świadomość ta z roku na rok ulega znaczącej poprawie, między innymi dzięki owocnej współpracy Grupy Kapitałowej posiadającej w swojej strukturze Pion Naukowo-Badawczy ze Szkołami Wyższymi w tym bardzo prężnej i wielowątkowej współpracy z Politechniką Warszawską.

Eksperci podkreślali również wagę technologii prefabrykowanej w kontekście tzw. Zielonego Ładu UE. Budownictwo prefabrykowane wpływa istotnie na redukcję emisji CO2, a także na wzrost poziomów recyklingu i redukcji odpadów stali czy też betonu, co zostało zauważone i uwypuklone przez dr inż. Andrzeja M. Czapczuka. Uwzględnianie większej liczby czynników prośrodowiskowych, które niewątpliwie spełniają dobrej jakości prefabrykaty, w wymaganiach przetargów publicznych mogłoby wpłynąć na szybszą ekspansję budownictwa prefabrykowanego w Polsce, a przede wszystkim na redukcję degradacji środowiska, co jest wartością nadrzędną.

Jako ekspertów w sektorze prefabrykatów cieszy nas fakt równoległego rozwoju prefabrykatów żelbetowych, drewnianych czy też stalowych, co świadczy o ogromnym potencjale całego sektora prefabrykacji w budownictwie, a w konsekwencji skróceniu czasu realizacji inwestycji przy podniesieniu jednocześnie jakości wykonania i uwypukleniu wielu zalet i możliwości technologicznych prefabrykacji, a tym samym prężnego rozwoju polskiej branży budowlanej.