Kolejna ważna nagroda została wręczona naszej Grupie na XIII Konferencji Infrastruktura Polska i Budownictwo, której również byliśmy partnerem.

9 marca w Warszawie zebrali się liderzy branży budowlanej reprezentujący firmy o wypracowanej renomie. To wyjątkowa okazja do wymiany doświadczeń oraz dyskusji pomiędzy kadrą zarządzającą polskich i zagranicznych spółek, przedstawicielami samorządów terytorialnych i władz, zarówno ze szczebla lokalnego, jak i administracji publicznej oraz jednostek wspierających, takich jak banki, towarzystwa ubezpieczeniowe czy kancelarie prawne. Spotkanie było forum wymiany opinii blisko 180 fachowców na temat finansowania i rozwoju inwestycji polskiego budownictwa, także w kontekście nowych technologii, w czym Grupa kapitałowa F.B.I. TASBUD  jest liderem.

Podczas uroczystej gali Grupa Kapitałowa F.B.I. TASBUD została nagrodzona przez Kapitułę Konkursową powołaną przez Executive Club, za bycie Liderem Zielonego Budownictwa. Diament Infrastruktury i Budownictwa w tej kategorii cieszy nas tym bardziej, że w ocenie naszej Grupy zostały dostrzeżone międzynarodowe sukcesy związane z budownictwem ekologicznym. Green Building zajmuje silną pozycję w priorytetach Grupy: jej misji i CSR. Nagroda jest przyznawana podmiotowi, który wyróżnia się prowadzeniem inwestycji zgodnie z najwyższymi standardami środowiskowymi i społecznymi oraz realizuje działania opierając się na zrównoważonym rozwoju.

W ramach konferencji zorganizowano 4 panele dyskusyjne odnoszące się do 4 głównych obszarów: zamówienia publiczne, infrastruktura drogowa, infrastruktura kolejowa i transport oraz budownictwo a rozwój gospodarki. Do uczestnictwa w ostatnim panelu został zaproszony V-ce prezes Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD dr inż. Andrzej Maciej Czapczuk. W panelu udział wzięli ponadto przedstawiciele: Unibep S.A., Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., APA Group, COMATIQ i SIM oraz E.ON Foton. W dyskusji nie można było pominąć tematu wojny w Ukrainie i wpływu sytuacji międzynarodowej na branżę, przede wszystkim w odniesieniu do Ukraińców, którzy od lat stanowią w Polsce najliczniejszą narodowościowo grupę pracowników. W następnej części dyskusji, w kwestii przenoszenia na polski grunt sprawdzonych zagranicznych standardów i internacjonalizacji polskiego sektora, wypowiedział się dr inż. Andrzej Czapczuk. Opierając się na doświadczeniach, związanych z budową marki F.B.I. TASBUD, stwierdził, że polskie firmy oraz polscy pracownicy są bardzo dobrze postrzegani na rynkach zagranicznych jako jednostki rzetelne, pracowite i merytorycznie przygotowane. Grupa F.B.I. TASBUD  ma ugruntowaną pozycję na kilku rynkach zagranicznych, przy czym przewagi Grupy wykazują się konkurencyjnością nie tyle w kontraktowanych cenach, jak w jakości i innowacyjności oraz proekologicznym podejściu. – Polskie rozwiązania technologiczne są bardzo dobrze postrzegane w Europie. Wygrywamy jakością i technologią – stwierdził. W dalszej części wypowiedzi dr Czapczuk nawiązał do nowoczesnych rozwiązań proekologicznych i mnogości opracowanych rozwiązań, np. opracowanych przez konsorcjum Politechniki Warszawskiej, Polskiej Akademii Nauk i Grupy F.B.I. TASBUD unikatowych technologiach oczyszczania powietrza i wody w technologii prefabrykowanej, stosowanych przez Grupę Kapitałową F.B.I. TASBUD. Podkreślił również kluczową rolę Pionu Naukowo Badawczego w strukturach Grupy. Z kolei Michał Skorupa zaznaczył, że polscy wykonawcy są na podobnym poziomie zaawansowania, co europejscy, a wymiana idei nie polega na implementacji rozwiązań zagranicznych w Polsce, a na wymianie obustronnej i popularyzacji polskiej myśli na zewnątrz.

Podczas panelu podjęto także zagadnienie budowy czempionów w branży budowlanej. Zaznaczono, że w tym celu ważne jest wsparcie ze strony instytucji finansowych i banków, polegające np.  na rozwiązaniach wykorzystujących tzw. zielone finansowanie. Zauważono także fundamentalną wagę wsparcia ze strony państwa, które pomaga firmom w rozwoju na rynku rodzimym tak, by mogły stawać się konkurencyjnymi za zewnątrz i reprezentować odpowiednią skalę. Ponadto goście panelu opowiadali, jak można poprawić efektywność energetyczną w budownictwie i optymalizować koszty jej zużycia, jak stosować nowe technologie oraz wykorzystywać OZE.

 

relacja video: https://www.youtube.com/watch?v=zghcE3xSisU