Grupa Kapitałowa F.B.I. TASBUD posiadając szerokie i wieloletnie doświadczanie we współpracy z jednostkami naukowymi wzięła aktywny udział w organizowanym przez Krajową Reprezentację Doktorantów wydarzeniu Forum Work & Science, które rozpoczęło się 27 maja br.

V-ce Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD dr inż. Andrzej M. Czapczuk rozpoczął Forum, w którym uczestniczyli przedstawiciele nauki, biznesu oraz Rządu, prezentując wykład w stylu TED przedstawiający w ujęciu globalnym współpracę między światem nauki a biznesu podając liczne przykłady osiągnięć w tej dziedzinie globalnej Grupy Kapitałowej, która z sukcesami współpracuje z uczelniami i innymi jednostkami naukowymi w kraju i za granicą. W dalszej części odbył się panel poświęcony Wyzwaniom i możliwościom we współpracy w ramach prac wdrożeniowych. Uczestnicząc w panelu dr inż. Andrzej Czapczuk mówił m.in. o barierach, które mogą wystąpić w relacji nauka – biznes i jak sobie z nimi radzić, a także o perspektywach, które pojawiają się w takiej współpracy.

V-ce Prezes Zarządu podkreślał również udaną i szeroką współpracę o charakterze stałym Grupy z instytucjami naukowymi, co sprawiło, iż niezbędne było zawiązanie stałych konsorcjów, m.in. Konsorcjum Badawczo-Rozwojowe Interdyscyplinarnych Rozwiązań w Budownictwie tworzone z Politechniką Warszawską oraz Polską Akademią Nauk, czy też Konsorcjum z Politechniką Białostocką, Politechniką Wrocławską i Politechniką Koszalińską.

Po wystąpieniu odbył się interesujący panel dyskusyjny poświęcony współpracy biznesu i nauki podczas prac wdrożeniowych prowadzony przez mgr inż. Jarosława Olszewskiego – Przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów. W panelu udział wzięli V-ce Prezes Zarządu oraz Dyrektor Generalny Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD – dr inż. Andrzej M. Czapczuk, Wiceminister Edukacji i Nauki – Wojciech Murdzek, V-ce Prezes Zarządu – Autopart S.A. – Mariusz Słowik oraz dr inż. Krzysztof Zieliński z Pracowni Wspomagania Diagnostyki i Terapii Układu Krążeniowo-Oddechowego Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN.
Paneliści poruszali m.in. tematykę barier w rozpoczęciu współpracy pomiędzy uczelnią a przedsiębiorstwem, czy też narzędzi proponowanych przez instytucje państwowe, które mają za zdanie zacieśnić współpracę między naukowcami a otoczeniem społeczno-gospodarczym.

W piątek 28 maja w ramach Forum Work and Science odbył się koncert online zwieńczony rozdaniem nagród. Nasz Grupa została wyróżniona jako jeden z najciekawszych wykładów wygłoszonych podczas Forum.
Transmisje ze wszystkich paneli dyskusyjnych prowadzonych na żywo dostępne są na stronie Forum Work and Science Krajowej Reprezentacji Doktorantów https://wsforum.pl/ oraz na kanale youtube Forum https://www.youtube.com/watch?v=Ohuklr01QU0&t=2s