Kapituła Programu, odbywającego się pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przyznała nam tytuł Laureata oraz Złote Godło w kategorii Quality International 2020.

To szczególne wyróżnienie nasza Grupa Kapitałowa uzyskała w kategorii produkt najwyższej jakości – System zintegrowanego budownictwa energooszczędnego z prefabrykowanych żelbetowych ścian nośnych.

Jesteśmy dumni, że nasze usługi i innowacyjne produkty doceniane są zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.