Jest nam niezmiernie miło poinformować o zaangażowaniu naszej Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD w VI edycję Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka –Startup –Przemysł”.

Wierząc w ideę konferencji wzięliśmy w niej czynny udział, którego efektem jest ciekawa publikacja „A. Zmysłowski, S. Biedugnis, A. Czapczuk, Recykling podczas prac aranżacyjnych i rearanżacyjnych powierzchni komercyjnych. Recykling realny i moda.” Jest to niewątpliwy kolejny sukces naszego Pionu Naukowo-Badawczego, który od lat współpracuje z najlepszymi uczelniami wyższymi w zakresie edukacji i rozwoju kluczowych tematów związanych z budownictwem, jak również wspiera i ukierunkowuje rozwój młodych naukowców. Tym razem mieliśmy przyjemność współpracować z Akademią Górniczo-Hutniczą, którą dobrze znamy i cenimy.

Środowisko naturalne jest dla nas bardzo ważne, dlatego angażujemy się w rozwój recyklingu w branży, którą reprezentujemy. Podejmujemy działania naukowo-badawcze związane z rozwojem (innowacyjnością) i edukacją dot. recyklingu w budownictwie.

Żyjemy w czasach, w których musimy priorytetowo dbać o środowisko naturalne, zatem świadomość biznesowa w tym względzie jest bardzo ważna. Moda na recykling trwa już od dawna, dla nas jednak ważny jest ten prawdziwy recykling, który przełoży się na wymierne, pozytywne efekty dla środowiska.