Podczas ostatniego Europejskiego Forum Biznesu, które odbyło się w 26 listopada w Katowicach, odebraliśmy nie tylko prestiżową nagrodę Najwyższa Jakość Quality International, ale także uczestniczyliśmy w panelu inauguracyjnym pt. „Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacji”.

Pod hasłem „Oblicza, wyzwania i cele w zakresie bezpieczeństwa przedsiębiorstw, instytucji i gmin” odbyło się Europejskie Forum Biznesu 2019, poświęcone różnym obszarom bezpieczeństwa w organizacji. Będąc laureatem programu Najwyższa Jakość QI 2019, mieliśmy przyjemność uczestniczyć w panelu inauguracyjnym, będącym cennym polem wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy wyselekcjonowanymi ekspertami w zakresie zagrożeń, szans i wyzwań środowiska bezpieczeństwa. Naszą Grupę (będącą Ambasadorem branży budowlanej podczas Forum) reprezentował dr inż. Andrzej Czapczuk, Dyrektor Generalny i V-ce Prezes Zarządu Grupy kapitałowej F.B.I. TASBUD. Opowiedział on m.in. o tym, jak z punktu widzenia generalnego wykonawstwa wygląda zarządzanie bezpieczeństwem i jak bardzo ważne jest to zagadnienie dla coraz prężniej rozwijającej się Grupy Kapitałowej, obecnej nie tylko na rynku polskim, ale także m.in. w Skandynawii, Kuwejcie czy Senegalu. Oprócz nas, w panelu wzięli udział: Joanna Skwarek, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego, Pełnomocnik Prezesa PKN ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Polski Komitet Normalizacyjny oraz Paweł Drab, Prezes Zarządu Lean-Tech. Dyskusję poprowadził dr inż. Józef Zakrzewski, Prezes Zarządu Polskiej Agencji Przemysłowo-Obronnej, Przewodniczący Rady Programowej Europejskiego Forum Biznesu.

W programie spotkania uwzględniono także zagadnienia tematyczne z zakresu CSR i odpowiedzialności społecznej, bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwa państwowego, bezpieczeństwa lotniczego czy ochrony zdrowia. Europejskie Forum Biznesu było wydarzeniem wieńczącym coroczną, już XIII edycję ogólnopolskiego Programu Najwyższa Jakość Quality International, w którym nasza firma otrzymała Złote Godło w kategorii produkt najwyższej jakości, za nasze innowacyjne, rozwiązania prefabrykowane, które również uzyskały patenty klasy A. Wydarzeniu patronowali m.in. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polski Komitet Normalizacyjny, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, a także „Dziennik Gazeta Prawna”, Forsal.pl, Polskie Radio 24 TVP Katowice.