Gospodarcze wydarzenie roku: Grupa Kapitałowa F.B.I. TASBUD celebruje powstanie innowatorskiej, proekologicznej fabryki modułów i prefabrykatów w Michałówku pod Warszawą

W ubiegły piątek 10 września 2021 r. przy udziale przedstawicieli władz oraz wielu znakomitych gości odbyła się oficjalna uroczystość podpisania aktu erekcyjnego wraz z symbolicznym wmurowaniem kamienia węgielnego proekologicznej fabryki modułów i prefabrykatów w technologii żelbetowej i betonowej Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD w podwarszawskiej miejscowości Michałówek w gminie Załuski w powiecie płońskim.

Uroczystość uświetniła obecność Pani Joanny Hofman – Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Sztokholmie oraz przedstawicieli placówek dyplomatycznych Państw w których grupa kapitałowa F.B.I. TASBUD prowadzi zintensyfikowaną działalność eksportową i tak pośród wielu znamienitych gości nie zabrakło Ambasadora Senegalu Pana Papa Diop oraz Pani Ambasador Demokratycznej Republiki Konga Clementine Shakembo Kamanga. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych ze Starostą Płońskim Panią Elżbietą Wiśniewską na czele.

Specjalne przesłanie Premiera Rzeczypospolitej Polskiej Pana Mateusza Morawieckiego skierowane do uczestników uroczystości odczytał Wicestarosta płoński Pan Krzysztof Wrzesiński. Prezes Rady  Ministrów RP wyraził m.in. swą wiarę, że (…) inwestycja ta już w niedługim czasie będzie pozytywnie wpływać na zwiększenie konkurencyjności sektora budowlanego oraz przyczyni się do budowania dobrego wizerunku polskiej marki za granicą. Zważywszy, że inwestycja ma istotny wpływ na rozwój gospodarczy przesłanie swe przekazał Pan Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego w imieniu którego głos zabrał Pan Tomasz Waźbiński z Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego. Starosta płoński Pani Elżbieta Wiśniewska prócz oczywistych korzyści gospodarczych związanych z funkcjonowaniem fabryki podkreśliła również  wielowymiarową współpracę powiatu z grupą kapitałową F.B.I. TASBUD kierującą się zasadami społecznej odpowiedzialność biznesu.

Słowa uznania wygłosili również Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej – Pan prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz, Pan Piotr Pokropek Dyrektor Regionu Mazowieckiego Banku Gospodarstwa Krajowego, Pan Krzysztof Gąsior Dyrektor Departamentu Infrastruktury Warmińsko Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa – Pan Jan Styliński oraz Prezes Polskiego Klastra Budowlanego – Pan Tomasz Kozłowski, a także Wójt Gminy Załuski Pan Kamil Koprowski. Wreszcie odczytany został również specjalny list Prezesa Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych.

Celem, jaki sobie zakładamy przy realizacji tej inwestycji, jest pozycja lidera na rynku prefabrykowanych materiałów budowlanych nie tylko w Polsce, ale i w Skandynawii, a nawet poza granicami Europy. Nasze ponad 36-letnie doświadczenie jako Generalnego Wykonawcy pozwoliło dogłębnie poznać potrzeby rynku i klienta. – mówił V-ce Prezes Zarządu Grupy, dr inż. Andrzej M. Czapczuk w swoim wystąpieniu inaugurującym uroczystość. Przedstawiciel Zarządu zwrócił również uwagę na istotę zastosowania nowoczesnych technologii w polskim sektorze budowlanym. Grupa F.B.I. TASBUD przewiduje wdrożenie do produkcji innowacyjnych technologii prefabrykacji, opracowanych m.in. w konsorcjum z Politechniką Warszawską oraz Polską Akademią Nauk: – Grupa stawia na wzrost i kreowanie postępowych, innowatorskich rozwiązań, wyznaczając tym samym nowe trendy. Od wielu lat działamy aktywnie w sektorze naukowo – badawczym, realizujemy ambitne projekty m.in. z zakresu sztucznej inteligencji w budownictwie oraz nowoczesnej prefabrykacji, opatentowaliśmy już kilka rozwiązań. Opracowaliśmy wiele unikatowych projektów, m.in. system budownictwa energooszczędnego z prefabrykowanych żelbetowych elementów nośnych. – podkreślił dr inż. Andrzej M. Czapczuk.

Zarząd Grupy zadbał o tradycyjną oprawę uroczystości, podpisując akt erekcyjny, który pozostanie pamiątką dla przyszłych pokoleń, umieszczony w metalowej tubie, a następnie w murach fabryki. Akt podpisali członkowie Zarządu F.B.I. TASBUD S.A. wraz z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Panem Profesorem Stanisławem Biedugnisem, Generał Zgromadzenia Św. Michała Archanioła ks. Dariusz Wilk, przedstawiciele władz, przedstawiciele instytucji finansujących budowę fabryki, w tym z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,  oraz inni uczestnicy projektu.

Generał Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła ks. Dariusz Wilk oficjalnie poświęcił fabrykę, a zdarzeniu temu towarzyszyła Peregrynacja Figury Michała Archanioła, pochodzącej z najstarszego sanktuarium św. Michała Archanioła w Europie Zachodniej, z włoskiego Monte Sant’ Angelo na Górze Gargano.

Grupa Kapitałowa F.B.I. TASBUD aktywnie angażuje się w życie lokalnej społeczności w miejscach realizowanych inwestycji. Kilka miesięcy temu podpisano Memorandum o współpracy z Zarządem Powiatu Płońskiego, prowadzone są liczne wspólne projekty. Ścisła współpraca z Miejskim Centrum Kultury w Płońsku zaowocowała wystąpieniem podczas wydarzenia światowej sławy orkiestry dętej pochodzącej właśnie z Płońska – Con Grazia, która wykonała niezwykle ciekawe aranżacje znanych utworów oraz Mażoretek Diament zrzeszonych w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku. Imprezę poprowadził popularny aktor teatralno – filmowy Pan Tomasz Karolak.

Zorganizowane przez Grupę Kapitałową F.B.I. TASBUD wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, a wszyscy goście mogli zapoznać się z tematyką nowoczesnego, proekologicznego budownictwa z użyciem prefabrykatów. Rozpoczęcie produkcji w proekologicznej fabryce modułów i prefabrykatów w technologii żelbetowej i betonowej w Michałówku planowane jest w IV kwartale tego roku.

Patronat nad wydarzeniem objęli:

Starostwo Powiatowe w Płońsku

Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Polski Klaster Eksporterów Budownictwa

Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Polski Klaster Budowlany

Patronat Medialny:

Radio Płońsk

Euroinfrastruktura XXI

Builder

Executive Magazine

Lider Budowlany

Któż jak Bóg