W październiku b.r. w Warszawie, odbyło się Ogólnopolskie Forum Służby BHP. F.B.I. TASBUD S.A. reprezentowała Urszula Milewska-Marzyńska.

Spotkanie było poświęcone bezpieczeństwu pracy w zmieniających się warunkach pracy.

Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Dozoru Technicznego, Ministerstwa Rozwoju, ośrodków akademickich, przedsiębiorców z branży budowlanej i energetycznej.

Znaczna część modułów Forum była poświęcona nowej erze definiowania zagrożeń w miejscu pracy, która jest powiązana z tzw. erą robotów. Mnożą się kolejne sytuacje powiązane z rozwojem technologii, do których zastosowania nie mają obowiązujące uregulowania prawne. W takiej sytuacji szczególnie ważna jest społeczna odpowiedzialność biznesu w kontekście bezpieczeństwa pracy.

Poruszono m.in. zagadnienie dynamizmu rozwijającego się środowiska pracy, który w ostatnich latach zaczął obejmować szerszy aspekt pojmowania bezpieczeństwa – aspekt publiczny. W związku z tym podkreślono konieczność współdziałania przedsiębiorców, świata nauki i instytucji. Wskazano na wzrastającą liczbę osób dotkniętych chorobami zawodowymi. Według statystyk Centralnego Instytutu Ochrony Pracy (CIOP-PIB) do 2035 r. aż o 78% wzrośnie śmiertelność ze względu na choroby nowotworowe. ILO (Międzynarodowa Organizacji Pracy) szacuje, że obecnie aż 666.000 zgonów jest spowodowanych chorobami zawodowymi w wyniku działań czynników ze środowiska pracy. Tym samym wzrasta liczba pozwów pracowniczych, które trafiają do sądu, a są skierowane przeciwko pracodawcy. Podkreślono rosnącą „popularność” środków farmakologicznych typu „smart drugs”. Środki te zwiększają efektywność oraz wydajność intelektualną. Stosowane są głównie przez pracowników zmianowych, pracowników zatrudnionych w transporcie dalekobieżnym czy wojsku. W Polsce aż 13% młodych pracowników w budownictwie potwierdziło stosowanie narkotyków/środków dopingujących. Pracownicy pod wpływem tych środków stanowią poważne ryzyko wypadkowe.

oprac. Urszula Milewska-Marzyńska