04.10.2018 r. odbyło się doroczne forum branżowe – Budownictwo w Polsce 2019. V-ce Prezes F.B.I. TASBUD S.A., dr inż. Andrzej Czapczuk uczestniczył w jednym z paneli dyskusyjnych.

Forum Budownictwo w Polsce 2019 organizowane jest przez PMR. Trzecia edycja dorocznego wydarzenia branżowego zgromadziła wiodących graczy sektora budownictwa w kraju: ponad 150 praktyków, ekspertów i przedstawicieli sektora publicznego. Spotkanie podzielone na sektorowe panele pozwoliło na analizę kluczowych segmentów rynku budowlanego, w tym omówienie kwestii związanych z materiałami budowlanymi ich dystrybucją a także najważniejszych trendów makroekonomicznych. V-ce Prezes, dr inż. Andrzej Czapczuk uczestniczył w panelu dyskusyjnym zatytułowanym: „Popyt na rynku a planowane projekty – kolejne rekordy sprzedaży? Ocena potencjału, realizacja projektów oraz strategie inwestycyjne w sektorze mieszkaniowym”. Motyw przewodni forum stanowiła oczywiście kondycja polskiego budownictwa, obszary szans, zagrożeń oraz możliwości integracji współpracy w sektorze.