F.B.I. TASBUD S.A – Firma przyjazna młodym

Koło Młodych Oddziału Warszawskiego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, zrzeszające młodych inżynierów z Politechniki Warszawskiej, Wojskowej Akademii Technicznej oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego nadało Spółce F.B.I. TASBUD S.A. tytuł FIRMA PRZYJAZNA MŁODYM.

Certyfikat został przyznany za zaangażowanie w kształcenie i rozwój młodego pokolenia inżynierów budownictwa, którego firma podjęła się przyjmując studentów uczelni technicznych, aby w ramach praktyk zawodowych, mogli zdobywać doświadczenie pod okiem wykwalifikowanej kadry technicznej F.B.I. TASBUD S.A. Wyrażamy nadzieję, że czas poświęcony na naukę młodych inżynierów zaprocentuje w przyszłości zarówno dla adeptów sztuk budowlanych, jak również dla całej branży.

Certyfikat w imieniu Spółki odebrał dr inż. Andrzej Czapczuk – V-ce Prezes Zarządu F.B.I. TASBUD S.A. w gmachu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w ramach zorganizowanego Dnia Budowlańca 2016 r.