F.B.I. TASBUD S.A. przystąpiła w marcu do nowej organizacji – Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Wspierania Budownictwa Zrównoważonego (OSWBZ). Generalny Wykonawca aktywnie uczestniczy w rozwoju budownictwa zrównoważonego, wspiera je i promuje.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wspierania Budownictwa Zrównoważonego powstało w 2014 roku z inicjatywy firm, w których misję wpisane jest wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie budownictwa ekologicznego i energooszczędnego w Polsce. Dzięki członkostwu w Stowarzyszeniu, Generalny Wykonawca otrzyma dostęp do najnowszych raportów i informacji na temat rynku budownictwa zrównoważonego oraz stanie się jednym z pionierów wyznaczających kierunki rozwoju branży nieruchomości komercyjnych. OSWBZ stanowi platformę wymiany wiedzy, doświadczenia i kontaktów. Stowarzyszenie organizuje cykliczne szkolenia i warsztaty, które mają na celu podnoszenie kwalifikacji uczestników.

Decyzja o członkostwie F.B.I. TASBUD S.A. w OSWBZ potwierdza fakt, iż rozwój budownictwa zrównoważonego stanowi istotny obszar naszej działalności.