Przedstawiciele F.B.I. TASBUD S.A. uczestniczyli w misji gospodarczej do Szwecji. Spółka wzięła udział w tym projekcie z ramienia Wschodniego Klastra Budowlanego, którego jest członkiem. Celem wyjazdu było przede wszystkim rozwijanie działalności eksportowej, która jest niezwykle ważnym elementem w strategii Generalnego Wykonawcy.

W misji uczestniczył Prezes Wschodniego Klastra Budowlanego, Tomasz Kozłowski, a F.B.I. TASBUD S.A. reprezentowali: V-ce Prezes Zarządu, dr inż. Andrzej Czapczuk, Członek Zarządu, Rafał Świstak oraz Kierownik Projektu kierunek Szwecja, Marcin Kowalski. Wyjazd odbył się w ramach projektu „SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej”. Celem Generalnego Wykonawcy było przybliżenie szwedzkim inwestorom swojej oferty oraz umocnienie pozycji na rynku skandynawskim.

Od 2015 r. F.B.I. TASBUD S.A. jest obecna na rynku szwedzkim, a od 2014 r. ściśle współpracuje z Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (Szwedzką Agencją Mieszkalnictwa Publicznego) zrzeszającą ponad 300 publicznych deweloperów mieszkaniowych, dla których realizuje inwestycje oparte na formule „Design & Build” (DB), jednocześnie spełniając wszelkie wymagania stawiane przez szwedzkie prawo. Firma może pochwalić się również współpracą z największymi prywatnymi inwestorami w Szwecji.