Sytuację na rynku budowlanym w czasie pandemii komentuje V-ce Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD dr inż. Andrzej M. Czapczuk. W publikacji można przeczytać m.in. o czynnikach, które aktualnie wywierają i będą miały wpływ na sektor budowlany w przyszłości, czy też o sytuacji w poszczególnych sektorach budownictwa w Polsce w dobie pandemii.

Kwartalnik obecnie dystrybuowany jest w formie elektronicznej i trafia do blisko pół tysiąca podmiotów na obszarze całego Mazowsza, w tym do izb handlowych, przedsiębiorstw oraz samorządów. Bank Gospodarstwa Krajowego od ponad 95 lat wspiera przedsiębiorców oferując im kompleksowy zestaw nowoczesnych usług i produktów bankowych dopasowanych do ich specyficznych potrzeb.