Pomaganie potrzebującym wpisane jest w DNA naszej Grupy Kapitałowej. Od lat pomagamy poprawiając byt i dbając o uśmiechy. Wspieramy potrzebujących poprzez współpracę ze stowarzyszeniami i fundacjami, ale również pomagamy bezpośrednio, bierzemy udział w charytatywnych licytacjach, przekazujemy cyklicznie darowizny pieniężne na rzecz Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce, a dodatkowo sami inicjujemy akcje wspierające najbardziej potrzebujących. W ramach ogólnopolskiego projektu społecznego Szlachetna Paczka nasza kadra wykonuje szereg robót budowlano–remontowych na rzecz rodzin żyjących w niedostatku. Organizujemy zbiórki dla dzieci z Domów Dziecka i podopiecznych Domów Samotnej Matki. Dodatkowo Grupa chętnie wspiera szkoły i angażuje się w różne formy pomocy materialnej oraz zawsze służy poradą merytoryczną. Grupa Kapitałowa F.B.I. TASBUD może się pochwalić wieloletnią współpracą z fundacją AKOGO i ma swój znaczący udział w budowie Kliniki Budzik oraz przebudowie Domu Dziecka nr 2 im. Janusza Korczaka.

Wybrane działania Grupy

Jednoczymy siły i wspólnie z Grupą Acciona i pracownią architektoniczną Kuryłowicz & Associates wspieramy dzieci w trudnej sytuacji materialnej. Współpracujemy z Powiślańską Fundacją Społeczną – przekazaliśmy środki finansowe i dary ze zbiórki prezentów dla dzieci.

Bierzemy udział w licytacjach charytatywnych, z których dochód w 100% przekazywany jest m.in. dla Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce.

Angażujemy się w akcje prozdrowotne: pomagamy medykom, a także wspieramy polskich sportowców cierpiących na cukrzycę.