Dr inż. Andrzej Czapczuk, Wiceprezes i Dyrektor Generalny F.B.I. TASBUD S.A. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa (PCOCE). Wybory odbyły się podczas czerwcowego Walnego Zgromadzenia Członków PCOCE.

Na stanowiska wiceprezesów PCOCE zostali powołani: Jan Styliński (Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa), Leszek Gołąbiecki (Prezes Zarządu Unibep SA) oraz Tomasz Kozłowski (Prezes i Koordynator Polskiego Klastra Budowlanego).

Polski Klaster Eksporterów Budownictwa powstał z inicjatywy przedsiębiorców, którzy chcą wspierać rodzime firmy budowlane na rynkach zagranicznych, a także internacjonalizować polski sektor budowlany.

Dr inż. Andrzej Czapczuk stanowisko Wiceprezesa Zarządu oraz Dyrektora Generalnego F.B.I. TASBUD S.A. pełni od ponad dziesięciu lat. Jest wykładowcą akademickim i coachem dla kadry inżynierskiej. Jego dorobek naukowy toruje drogę do zastosowania innowacyjnych rozwiązań, opartych na rozwijaniu sztucznej inteligencji w nauce, jak również w praktyce. Dodatkowo przewodzi również Pionowi Naukowo-Badawczemu F.B.I. TASBUD S.A. skutecznie łącząc świat nauki z biznesem. Przez minioną kadencję w PCOCE pełnił funkcję Wiceprezesa. Jest również przewodniczącym Grupy Eksperckiej ds. Nowych Technologii i Inteligentnych Systemów Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, reprezentantem biorącym udział w obradach i posiedzeniach Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej ITB, Członkiem Wschodniego Klastra Budowlanego oraz Członkiem Polskiego Związku Menedżerów Budownictwa, Executive Club i OSWBZ. Za swoje zasługi został odznaczony Honorową Odznaką „Za zasługi dla budownictwa” nadaną przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski nadanym przez Prezydenta RP, Honorową Perłą Polskiej Gospodarki przyznaną za Krzewienie Wartości Społecznych oraz Certyfikatem Rodzinna Firma Roku, otrzymał także Certyfikat „Przyjazny Nauce” nadany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Certyfikat Osobowość Branży 2018 nadany przez Builder, Certyfikat Kreator Budownictwa Roku 2018 oraz Nagrodę WIKTORIA Znak Jakości Przedsiębiorców.