Grupa Kapitałowa F.B.I. TASBUD została firmą wspierająca projekt Builder For The Young Engineers organizowany w ramach programu Builder For The Future. Builder For The Young Engineers ma na celu promowanie młodych polskich inżynierów, popularyzowanie ich twórczych osiągnięć oraz pomoc w wejściu na rynek pracy. Ważnym elementem programu jest edukacja oraz promocja utalentowanych i pełnych pasji adeptów wydziałów inżynierii i budownictwa.

W programie udział biorą wiodące na rynku firmy budowlane oraz producenci nowoczesnych materiałów I technologii, dlatego już po raz kolejny w projekcie nie mogło zabraknąć naszej Grupy.

Grupa Kapitałowa F.B.I. TASBUD jest mentorem dla młodych inżynierów, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę zawodową. Co roku bierzemy udział w targach pracy i organizujemy praktyki na naszych budowach oraz w biurze. Nasi specjaliści chętnie przekazują wiedzę merytoryczną oraz praktyczną studentom uczelni technicznych. Organizujemy autorskie „Case Study” na budowach realizowanych przez naszą Grupę. Dzięki temu studenci oraz młodzi inżynierowie mogą szkolić się pod okiem wykwalifikowanych profesjonalistów.