Prace alpinistyczne to prace m.in. przy rozbiórkach, prace na elewacji budynków, przy dojściach do miejsc trudno dostępnych. Każda praca alpinistyczna jest wykonywana na wysokościach i w miejscach trudno dostępnych, więc jest szczególnie niebezpieczna. Prace te mogą być powiązane przykładowo z czyszczeniem elewacji, naprawą balkonów, zakładaniem reklam.

Sama nazwa pochodzi od alpinistów, którzy atakują szczyt za pomocą lin, zapięć, haków i raków. Prace są wykonywane najczęściej przez wyspecjalizowanych członków grup alpinistycznych.

Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zalicza tzw. prace alpinistyczne do prac szczególnie niebezpiecznych. Przepisy nie określają dodatkowego szkolenia, jednak w zakresie instruktażu stanowiskowego należy przeszkolić pracowników z zakresu prac alpinistycznych (dot. sprzętu alpinistycznego, metod dojścia do stanowiska pracy). Do każdego rodzaju pracy alpinistycznej, pracodawca powinien sporządzić i wydać instrukcję (podstawa prawna: art. 237(4) § 2 kodeks pracy).

Prace należą do prac szczególnie niebezpiecznych, dlatego też szkolenia okresowe muszą być przeprowadzane jeden raz w roku.

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, należy pamiętać, że do prac na wysokości nie zaliczamy prac, jeśli ta praca jest wykonywana na powierzchni, która to powierzchnia:

1) osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi;

2) wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości.

 

oprac. Urszula Milewska-Marzyńska