Urszula Milewska-Marzyńska

ekspert ds. prawa pracy, bezpieczeństwa pracy, przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy. Absolwentka kierunku Prawa Człowieka na London Metropolitan University i studiów doktoranckich na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, uczestniczyła w pracach Komisji Trójstronnej jako członkini z ramienia pracodawców. W latach 2007 – 2015 wykładowca przedmiotu prawo pracy na Wydziale Ekonomicznym SGGW oraz prawa międzynarodowego na Uniwersytecie Śląskim.
Autorka artykułów popularno-naukowych publikowanych m.in. we współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy; wyróżniona w 44 edycji ogólnopolskiego konkursu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy.
Posiada wieloletnią praktykę w obszarze mediacji z ramienia pracodawców ze stroną rządową oraz ze stroną związkową. Założycielka Fundacji Partnerstwo dla Pracy. Aktualnie prężnie rozwija i zarządza sektorem dotyczącym Bezpieczeństwa i Higiena Pracy (BHP) w F.B.I. TASBUD S.A., wprowadzając innowacyjne i nowatorskie rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo.