Miło nam poinformować, że Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD Bogdan Seweryn Czapczuk oraz v-ce Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD dr inż. Andrzej Maciej Czapczuk zostali powołani w skład Zespołu Doradców Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej na kadencję 2020 – 2024.

Nasza Grupa Kapitałowa od wielu lat z sukcesem łączy świat biznesu i nauki. Mamy nadzieję, że kontynuacja współpracy między tak prestiżową uczelnią techniczną jak Politechnika Warszawska, a naszą Grupą Kapitałową cieszącą się uznaniem na rynkach międzynarodowych przyczyni się do rozwoju nauki i kształcenia inżynierów budownictwa, a więc wpłynie na przyszłość sektora budowlanego w kraju.