Założenia projektu nowelizacji kodeksu pracy (o których wspomniano w poprzednim Monitorze Czwartkowym), dostosowują polskie prawo pracy do następujących dyrektyw:

 1. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L Nr 186, str. 105),
 2. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE. L. Nr 188, str. 79).

Celem tych dyrektyw jest: zapewnienie podstawowych praw pracownikom Unii Europejskiej, wprowadzenie przejrzystych warunków zatrudnienia, zapewnienie wyrównania sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy, równe traktowania ich w miejscu pracy oraz pomoc w godzeniu życia zawodowego z życiem rodzinnym poprzez wyrównanie podziału obowiązków związanych z wychowaniem dzieci pomiędzy kobietą a mężczyzną.

Poniżej przedstawiono główne zagadnienia do których odnosi się nowelizacja:

Proponowane zmiany w kodeksie pracy będą dotyczyły następujących tematów:

 1. Umowa na okres próbny.
 2. Prawo do jednoczesnego zatrudnienia u innego pracodawcy.
 3. Prawo do nieodpłatnego szkolenia dla pracownika.
 4. Urlop rodzicielski.
 5. Urlop opiekuńczy.
 6. Elastyczna praca.
 7. Urlop ojcowski.
 8. Opieka na dziecko.
 9. Obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy na czas określony.

Zagadnienia te zostaną przedstawione w szerszym aspekcie w kolejnym naszym wydaniu. Zapraszamy niebawem do lektury.

Opracowała: Urszula Milewska-Marzyńska