F.B.I. TASBUD S.A. jest firmą cenioną w branży jako lider. Współpracuje z wieloma organizacjami z sektora budownictwa, a także prowadzi działalność naukową, wspiera rozwój polskiego biznesu oraz uczestniczy w wielu konkursach.

Wielowymiarowy rozwój Grupy jest bardzo ważny dla kształtowania jej pozycji wśród konkurencji. W know how Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD wpisana jest wielosektorowa działalność. Od wielu lat współpracuje m.in. z Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa, Polskim Klastrem Eksporterów Budownictwa, Polskim Klastrem Budowlanym, Polskim Stowarzyszeniem Menadżerów Budownictwa, Ogólnokrajowym Stowarzyszeniem Wspierania Budownictwa Zrównoważonego, Executive Club, a także Polsko – Skandynawską Izbą Gospodarczą oraz Stowarzyszeniem Polskich Przedsiębiorców w Szwecji – Polkrona.

Spółki grupy kapitałowej F.B.I. TASBUD aktywnie współdziałają z renomowanymi jednostkami naukowymi w kraju i za granicą, takimi jak Politechnika Warszawska, Politechnika Białostocka, Politechnika Wrocławska, Politechnika Koszalińska, Politechnika Łódzka, Politechnika Gdańska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Krakowska czy też Polska Akademia Nauk, jak również Uczelniami technicznymi w Szwecji, Gruzji, Włoszech, wielokrotnie realizując wspólne projekty.

Grupa Kapitałowa F.B.I. TASBUD posiada również liczne certyfikaty naukowe. Szczególna w tym względzie jest działalność akademicka V-ce Prezesa Zarządu dra inż. Andrzeja M. Czapczuka, a także nagrody i wyróżnienia w prestiżowych konkursach, m.in. za działalność budowlaną oraz najwyższą jakość. Dodatkowo Grupa otrzymuje wiele podziękowań m.in. za udział w wydarzeniach kulturalnych, sportowych czy Targach Pracy dedykowanych młodym inżynierom.

Poniżej wybrane nagrody, wyróżnienia i certyfikaty przyznane Grupie Kapitałowej F.B.I. TASBUD