Spółka F.B.I. TASBUD S.A. zdobyła certyfikat potwierdzający współpracę z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu przy realizacji projektu badawczego pt. „Informacyjne wspomaganie wyborów strategicznych”.

Współpraca z uczelniami wyższymi jest jednym z priorytetowych działań Spółki w zakresie pomocy merytorycznej młodym adeptów budownictwa, a także budowania dobrych praktyk budowania trwałego pomostu pomiędzy światem nauki a światem biznesu.

Certyfikat został przyznany na podstawie przesłanych odpowiedzi w internetowej ankiecie skierowanej do reprezentantów najwyższego szczebla kierowniczego, którzy podejmują decyzje o znaczeniu strategicznym i opracowują długofalowe plany i sposoby działania. Opiekę nad projektem naukowym sprawowała Pani prof. Dr hab. Elżbieta Urbanowska-Sojkin, prof. Zw. UEP. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu  jest jedną z najstarszych uczelni ekonomicznych w Polsce. Placówka opiera swoją edukację na nowoczesnych technikach metodyki prowadzenia zajęć.