F.B.I. TASBUD S.A. jest firmą aktywnie wspierającą działania mającego na celu ochronę środowiska naturalnego.

Otrzymaliśmy Certyfikat Odpowiedzialnego Przedsiębiorcy o numerze 0002666, który jest przyznawany firmom aktywnie działającym na rzecz budowania społecznej odpowiedzialności biznesu, które stosują się do najwyższych standardów dbałości o środowisko naturalne poprzez rozsądne zarządzanie zużytym sprzętem elektronicznym.

Certyfikat jest jednym z wielu odznaczeń za działalność CSRową F.B.I. TASBUD S.A.. W codziennej pracy firmy staramy się zachowywać najwyższe standardy proekologiczne, tym samym przyczyniając się do ochrony środowiska naturalnego oraz zwiąkszania świadomości ekologicznej naszych pracowników. Dział IT w swoich działaniach zwraca szczególną uwagę na rozsądne gospodarowanie odpadami elektrycznymi poprzez recykling oraz racjonalnie zarządzanie zużytym sprzętem.