Spółka otrzymała prestiżowy tytuł Kreatora Budownictwa Roku 2018, tym samym wyróżnieniem został uhonorowany V-ce Prezes F.B.I. TASBUD S.A., dr inż. Andrzej Czapczuk. Certyfikaty przyznawane są najlepszym osobom i firmom z branży budowlanej.

22.11.2018 r. w Pałacu Sobańskich w Warszawie odbyła się uroczysta Gala wręczenia Certyfikatów Kreator Budownictwa Roku 2018 organizowana przez Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. F.B.I. TASBUD S.A. została uhonorowana tym prestiżowym wyróżnieniem zarówno w kategorii „Firma” jak i „Osoba” – Certyfikat został przyznany V-ce Prezesowi F.B.I. TASBUD S.A., dr inż. Andrzejowi Czapczukowi.