Uprzejmie informujemy, iż od 12.01.2022 roku w strukturze Grupy powstało Centralne Biuro Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD, co za tym idzie ulega zmianie adres składania wszelkich dokumentów dotyczących wszystkich podmiotów wchodzących w skład Grupy w tym F.B.I. TASBUD S.A.

Od dnia 12.01.2022r. uprzejmie prosimy o składanie dokumentów w Głównym Sekretariacie Grupy Kapitałowej, który znajduje się na 3 piętrze budynku Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Sportu przy ulicy Trylogii 2/16 w Warszawie.
Jednocześnie podkreślamy, że zmianie ulega jedynie adres do składania wszelkich dokumentów, w związku z powstaniem w strukturze Centralnego Biura Grupy. Wszystkie pozostałe dane, w tym: adres siedziby, NIP, KRS, numer konta bankowego, numery telefonów, a także adresy poczty elektronicznej oraz strony internetowej pozostają bez zmian.
W przypadku wątpliwości związanych z wprowadzoną zmianą, prosimy o kontakt: biuro@fbitasbud.pl,
tel. +48 22 834 26 47.

Centralne Biuro Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD
Główny Sekretariat (składanie dokumentów):
Ulica Trylogii 2/16 – budynek Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Sportu,
01-982 Warszawa
3 piętro