Dr inż. Andrzej Czapczuk w dniach od 28 do 30 listopada 2016 r. wziął udział w Carpathian Logistics Congress

Poprzez czynny udział w Carpathian Logistics Congress V-ce Prezes F.B.I. TASBUD S.A. zdobył certyfikat za wystąpienie naukowe zatytułowane Expert system for the evaluation of location variants of water tanks.

Organizatorami wydarzenia Carpathian Logistics Congress były uczelnie wyższe: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (Kraków), Technical University (Košice), Vysoká škola báňská – Technická univerzita (Ostrava). W tegorocznym Kongresie wzięło udział 138 uczestników. Kongres łączy ludzi nauki i biznesu.

Wśród licznych prelegentów można było spotkać osoby łączące te dwie profesje, tak jak V-ce Prezes F.B.I. TASBUD S.A., a także w większości pracowników naukowych związanych z uczelniami wyższymi lub przedstawicieli międzynarodowych przedsiębiorstw. Panele tematyczne zostały podzielone według ściśle określonych obszarów. Pierwszym z nich było przedstawienie zagadnień związanych z agro-logistyką i eko-logistyką. Kolejnym sesjom plenarnym zostały poświęcone następujące kwestie: skutki ekonomiczne w logistyce, transport oraz inne obszary związane z sektorem logistyki.

Dr inż. Andrzej Czapczuk wraz z dr inż. Jackiem Dawidowiczem są autorami referatu Expert system for the evaluation of location variants of water tanks.