Przedstawiciele naszej Grupy po raz kolejny uczestniczyli w seminarium organizowanym przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH). Tym razem wydarzenie miało miejsce w Danii, gdzie rozmawialiśmy o tym, dlaczego warto inwestować na tamtejszym, chłonnym rynku w kontekście sektora budowlanego.

Spotkanie w Kopenhadze poświęcono specyfice branży budowlanej tamtejszego regionu – podczas seminarium pt. „Build in Denmark” poruszono tematy związane m.in. z tym, jak rozpocząć oraz prawidłowo prowadzić biznes w Danii oraz jakimi standardami kierują się duńscy inwestorzy. Spotkanie miało na celu merytoryczne przedstawienie danych, dotyczących możliwości, perspektyw i wyzwań inwestycyjnych. Oprócz wiedzy teoretycznej, uczestnicy spotkania mogli poznać się biznesowo dzięki networkingowi. Prócz wielu znamienitych prelegentów w wydarzeniu uczestniczył również Pan Sebastian Magier, kierownik Zagranicznego Biura Handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Sztokholmie.

– Polska branża budowlana stoi przed olbrzymią szansą rozwoju biznesu w Danii. Na rynku brakuje fachowców, a plany inwestycyjne są niezwykle ambitne. Czas sprofesjonalizować polską obecność na rynku budowlanym w Danii, wychodząc poza obszar pracowników delegowanych. Kopenhaskie biuro Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu koncentruje swoje wysiłki na pozyskiwaniu zainteresowania ze strony polskich generalnych wykonawców i producentów prefabrykatów, w tym miejscu chciałbym docenić profesjonalizm Grupy F.B.I. TASBUD. W tym właśnie celu zorganizowaliśmy 18 listopada br. seminarium skierowane do polskich firm z sektora budowlanego. Na spotkaniu duńscy eksperci z kilku dziedzin przedstawili specyfikę rynku pracy w Danii, przybliżyli przepisy BHP i tajniki duńskiej księgowości oraz – co niezwykle istotne – podpowiedzieli, jak należycie przygotować się do duńskich postępowań przetargowych – komentował Łukasz Szymaszek, kierownik Biura Handlowego w Kopenhadze.

– Rynek duński to dziś bardzo perspektywiczny kraj pod względem rozwoju w kontekście ekspansji naszej Grupy na rynku skandynawskim, na którym zaczęliśmy już działania. Wiedząc, że od kilku ostatnich lat branża budowlana odnotowuje tam sukcesywnie wzrosty, zaangażowaliśmy się w poznanie rynku i budowanie na nim struktury Grupy, stąd też nasza obecność na seminarium „Build in Denmark”. W 2016 roku budowlana branża duńska odnotowała 4,9 proc. wzrostu, osiągając tym samym wartość ok. 19 mld euro, co zostało również podkreślone podczas seminarium. Przy takim tempie rozwoju, w 2021 wartość duńskiej branży prognozowana jest na poziomie 23 mld EURO, to stanowi zaś ponad 18 proc. wzrostu w porównaniu z rokiem 2016 r. – komentuje V-ce Prezes i Dyrektor Generalny Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBD dr inż. Andrzej Czapczuk.

Zdjęcia: PAIH