Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wyniosła zaledwie 6,4 % (wg najnowszych danych GUS).

Poniżej tabelka, która przedstawia bezrobocie w naszym kraju na przestrzeni lat 1990 – 2021.

Stopę bezrobocia oblicza się przy wykorzystaniu danych m.in. dot. pracujących w rolnictwie indywidualnym (będących składową cywilnej ludności aktywnej zawodowo) wyszacowanych na podstawie wyników Spisów:

do 1995 r. – Narodowego Spisu Powszechnego 1988,
od 1996 r. do 2002 r. (w wariancie „a”) – Powszechnego Spisu Rolnego 1996,
od 2002 r. (w wariancie „b”) – Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań oraz Powszechnego Spisu Rolnego 2002,
od grudnia 2010 r. – Powszechnego Spisu Rolnego 2010.

* oznacza, że dane zostały zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych.

źródło: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-rejestrowanego-w-latach-1990-2021,4,1.html

 oprac. Urszula Milewska-Marzyńska