Zgodnie z zapowiedziami wiceministra zdrowia podczas spotkania z pracodawcami zrzeszonymi w Konfederacji Lewiatan, jeszcze przed wakacjami ma pojawić się nowy projekt rozporządzenia, który pozwoli na obniżenie kosztów ponoszonych przez pracodawców w związku z obowiązkowymi badaniami pracowników administracyjno-biurowych.

Najbardziej znacząca zmiana dotyczy przeniesienia części badań lekarskich pracowników do podstawowej opieki zdrowotnej. W takiej sytuacji, wydawanie zaświadczeń o zdolności do pracy pracownika administracyjno-biurowego będzie leżało w gestii lekarza rodzinnego, a nie lekarza medycyny pracy jak dotychczas. Ma to dotyczyć tylko części pracowników, ponieważ na starych zasadach zostają pracownicy, którzy przykładowo wykonują pracę w szczególnych warunkach, czyli ci, którzy ze względu na charakter pracy muszą być poddawani kompleksowym badaniom.

Tym samym, taki podział pracowników, będzie stanowił konieczność utworzenia listy zawodów i specjalności, które będą podlegały kompleksowym badaniom.

Jak to bezpośrednio przedkłada się na sytuację przedsiębiorcy? Zmiany nie oznaczają, że badania będą bezpłatne dla pracodawcy. Lekarz rodzinny będzie mógł stwierdzić czy jest konieczność skierowania pracownika do okulisty czy też nie ma takiej potrzeby, ponieważ jego wada wzroku nie uległa zmianie – to jeden z przykładów oszczędności w kosztach.

Kolejny postulat dotyczy zniesienia obligatoryjności badań specjalistycznych.

Warto nadmienić, że powyższe zmiany wiążą się także z faktem, że w ostatnich latach spadła liczba lekarzy medycyny pracy.

Oprac. Urszula Milewska-Marzyńska